วัยเรียน

การปฐมพยาบาลสำลัก: ภาพ

การปฐมพยาบาลสำลัก: ภาพ

ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

  • อาหรับ (PDF: 403kb)
  • ดารี (PDF: 398kb)
  • Dinka (PDF: 411kb)
  • Hakha Chin (PDF: 325kb)
  • เปอร์เซีย (PDF: 400kb)
  • จีนกลาง (PDF: 386kb)
  • สวาฮีลี (PDF: 321kb)
  • ทมิฬ (PDF: 459kb)
  • ภาษาเวียดนาม (PDF: 326kb)

ดูวิดีโอ: การปฐมพยาบาล เมอของตดคอผปวย (เมษายน 2020).