ข้อมูล

วิธีส่งเสริมคุณค่าของความอดทนอดกลั้นในเด็ก

วิธีส่งเสริมคุณค่าของความอดทนอดกลั้นในเด็ก

เคารพความคิดความเห็นและความแตกต่างของอีกฝ่าย เป็นสิ่งสำคัญที่จะรับประกันความสัมพันธ์ที่ดีและการอยู่ร่วมกันของทุกคน หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนด้วย ความอดทนคือความเคารพ มันเป็นความเข้าใจด้วย คุณค่าที่บ่งบอกถึงคนอื่น ๆ มากมายและมีความสำคัญและจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก

คุณสามารถสอนลูกและให้ความรู้แก่เขาให้อดทนมากขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อย อย่างไร? ใช้เคล็ดลับและเครื่องมือทางการศึกษาเหล่านี้ เราอธิบายถึงวิธีส่งเสริมคุณค่าของความอดทนอดกลั้นในเด็กและแน่นอนในบุตรหลานของคุณ จากเว็บไซต์ของเราเราส่งเสริมการศึกษาของเด็กในเรื่องค่านิยม: 12 เดือนค่านิยม 12 ประการ

Guiainfantil.com มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องราวนิทานและเกมที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้บุตรหลานของคุณอดทนต่อความแตกต่างได้มากขึ้น จำไว้ว่าความแตกต่างทำให้เราไม่เหมือนใครและเป็นมูลค่าเพิ่มในตัวเราแต่ละคน เมื่อลูกของคุณเห็นคุณค่าเขาจะเปิดกว้างและเคารพความคิดและความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น และคุณจะสามารถเคารพและเป็นเหมือนกันโดยไม่ดูถูกคนอื่น

สอนลูกของคุณให้อดทนต่อผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติความคิดเห็นอายุเพศหรือศาสนา เราสามารถร่วมกันพัฒนาโลกที่เราอาศัยอยู่ได้

คุณค่าของความอดทน เราอธิบายว่าความอดทนคืออะไรและวิธีการให้ความรู้แก่บุตรหลานของคุณเกี่ยวกับค่านิยมเพื่อให้เขามีความอดทนมากขึ้น การอดทนอดกลั้นคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับใครบางคนไม่ใช่การป้องกันไม่ให้เขาทำในสิ่งที่ต้องการ แต่คือการยอมรับและยอมรับในความแตกต่างหรือความหลากหลายคุณสามารถสอนลูกให้อดทนต่อผู้อื่นได้มากขึ้น

สอนลูกอย่างไรให้อึด. คุณค่าของความอดทนในการศึกษาของเด็ก เด็กจะเรียนรู้ที่จะอดทนได้อย่างไร เว็บไซต์ของเรานำเสนอเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ปกครองสามารถปลูกฝังความอดทนให้กับเด็ก ๆ

คุณค่าของความอดทนต่อการกลั่นแกล้ง แคมเปญของยูนิเซฟเตือนเราทุกคนถึงความสำคัญของคุณค่าของการอดทนอดกลั้นต่อการกลั่นแกล้ง UNICEF Chile รณรงค์ต่อต้านการล่วงละเมิดหรือกลั่นแกล้งในโรงเรียน ตัวเอกเป็นเด็กนอกโลกที่ทุกคนดูถูกหรือเพิกเฉยในความแตกต่าง เหตุใดความอดทนอดกลั้นจึงมีความสำคัญต่อความรุนแรง

Chito และChitón: บทกวีเกี่ยวกับความอดทน Chito y Chitónเป็นบทกวีสำหรับเด็กเกี่ยวกับความอดทนเหมาะสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับค่านิยมกับเด็ก ๆ ใช้บทกวีนี้เพื่อพูดคุยกับลูก ๆ ของคุณเกี่ยวกับความสำคัญของการเคารพความแตกต่าง

ช็อคโกแลตพิเศษ: เรื่องราวเกี่ยวกับความอดทน ช็อคโกแลตที่พิเศษมากเป็นเรื่องราวที่สวยงามซึ่งเน้นเป็นพิเศษในเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์ทุกคนและความกล้าหาญและความกล้าหาญที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม ผู้เขียน Eva María Riber เป็นผู้ชนะการประกวดเรื่องสั้น AMEI เล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟัง

เด็กมีความอดทนอดกลั้น วิดีโอการทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาของเด็กบางคนต่อเด็กคนอื่นที่มีความพิการ ความอดทนเป็นค่านิยมพื้นฐานในการศึกษาของเด็ก อย่างไรก็ตามพ่อแม่อาจต้องเรียนรู้จากลูก ตัวอย่างเช่นพวกเขาสามารถเรียนรู้ที่จะไม่เห็นความพิการเป็นความแตกต่าง

สอนให้เด็กเห็นความแตกต่างเป็นสิ่งที่ดี วิธีสอนเด็กให้อดทนต่อตนเองเคารพความแตกต่างและเห็นความแตกต่างเป็นสิ่งที่ดี ส่งเสริมความนับถือตนเองของเด็ก ๆ ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ในค่านิยมเพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างมีสุขภาพดี

สอนลูกอย่างไรไม่ให้เลือกปฏิบัติ. การเหยียดเชื้อชาติและเด็ก เว็บไซต์ของเราให้แนวคิดบางประการเกี่ยวกับวิธีสอนเด็ก ๆ ไม่ให้เลือกปฏิบัติและเคารพความแตกต่าง การมีสีผิวที่แตกต่างกันถือเป็นความมั่งคั่งของสังคม

เรื่องราวของเด็ก ๆ เกี่ยวกับความอดทน การเลือกนิทานสำหรับเด็กที่พูดถึงความหลากหลาย ความแตกต่างที่มีอยู่ระหว่างคนสัตว์และสิ่งของ ช่วยให้เด็กเคารพความหลากหลาย เรื่องราวที่พูดถึงความแตกต่างในขนาดและลักษณะ

คุณสามารถอ่านบทความอื่น ๆ ที่คล้ายกับ วิธีส่งเสริมคุณค่าของความอดทนอดกลั้นในเด็กในหมวดหลักทรัพย์บนเว็บไซต์


วิดีโอ: วธประสบความสำเรจได. แมชวตใหอะไรมาไมเทากบคนอน I จตพล ชมภนช I Supershane Thailand (ตุลาคม 2021).