ข้อมูล

บทบาทของครูและนักการศึกษาต่อการกลั่นแกล้ง

บทบาทของครูและนักการศึกษาต่อการกลั่นแกล้ง

บทบาทของโรงเรียนและครูในกรณีที่ถูกกลั่นแกล้งควรเป็นอย่างไร? ในวิดีโอนี้จากเว็บไซต์ของเรานักจิตวิทยา Cristina del Barrio บอกเราว่าทำไมบทบาทของครูจึงสำคัญมากในการตรวจจับและเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ บทบาทของครูและโรงเรียนควรเป็นอย่างไรในการตรวจจับกรณีการกลั่นแกล้งในหมู่นักเรียน

คุณสามารถอ่านบทความอื่น ๆ ที่คล้ายกับ บทบาทของครูและนักการศึกษาต่อการกลั่นแกล้งในหมวดหมู่การกลั่นแกล้งในไซต์