ข้อมูล

เกมที่จะสอนเด็ก ๆ ให้มีกำลังใจ

เกมที่จะสอนเด็ก ๆ ให้มีกำลังใจ

ความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งในค่านิยมที่สำคัญที่สุดสำหรับพัฒนาการส่วนบุคคลของเด็กและของสังคม นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสอนตั้งแต่ยังเด็ก คุณค่าของการสนับสนุนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเอาใจใส่ มันเกี่ยวข้องกับทักษะทางสังคมที่ทำให้เด็กสามารถจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้ นี่หมายถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นต่อตนเองและต่อชีวิต นั่นคือมีคุณภาพในการแบ่งปันรับฟังรู้จักเอาใจใส่และห่วงใยผู้อื่น

การสอนเด็ก ๆ ให้เป็นที่สนับสนุนหมายถึงการสร้างนิสัยและกิจวัตรที่ส่งเสริมคุณภาพนี้ในชีวิตประจำวัน และไม่เพียง แต่เป็นช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงเช่นผ่านคอลเลกชันหรือแคมเปญคริสต์มาส

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นคุณค่าที่แท้จริงที่ทุกคนมีดังนั้นจึงสามารถเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาผ่านตัวอย่างของเพื่อนร่วมงานของเราสิ่งสำคัญเช่นกันที่พ่อแม่ต้องปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้ให้กับลูก:

- ความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ. หากพวกเขาตอบสนองความปรารถนาทั้งหมดโดยไม่หยุดคิดถึงความพยายามที่เกี่ยวข้องพวกเขาจะไม่ตระหนักถึงคุณค่าเหล่านี้

- ประโยชน์ของการแบ่งปัน เด็กเล็กมากมีความเป็นเจ้าของ ไม่จำเป็นต้องบังคับให้พวกเขาต้องแบ่งปันสิ่งของ แต่ควรที่จะเรียนรู้ประโยชน์ของการแบ่งปันในลักษณะที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์จากการกระทำนี้

- ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจ. ต้องขอบคุณภาษาอารมณ์สภาพอากาศที่มั่นคงและการเรียนรู้การแสดงออกทางอารมณ์จึงได้รับการส่งเสริม

- ไป ให้พวกเขามีความรับผิดชอบในงานบ้าน ตัวอย่างเช่นจะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกันและช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญและน่าพอใจสำหรับทุกคน

- นอกจากนี้ยังสามารถปลูกฝังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ ผ่านการใช้เกมและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยม

ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อสอนเด็ก ๆ ให้มีกำลังใจที่พวกเขาสามารถเรียนรู้ที่โรงเรียนหรือผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งพวกเขาเรียนรู้ที่จะร่วมมือตั้งแต่อายุน้อย ๆ และเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของประโยชน์ของการทำงานเป็นทีมทั้งเพื่อผู้อื่นและต่อตนเอง

ความร่วมมือนี้สามารถดำเนินการผ่าน:

- กีฬาประเภททีม. ในกรณีที่มีการสนับสนุนการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมในการค้นหาผลลัพธ์ทั่วไปที่มีชัยเหนือแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่นกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นแฮนด์บอลบาสเกตบอลรักบี้ ฯลฯ

- เกมสหกรณ์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการทำงานเป็นทีมการช่วยเหลือและการทำงานร่วมกัน ตัวอย่างเช่นเกมเช่นล่าขุมทรัพย์ข้ามทะเลสาบหรือโซ่ที่เล่นได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

นอกจากความร่วมมือแล้วผู้ปกครองสามารถส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเช่นการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในงานสังคม

คุณสามารถอ่านบทความอื่น ๆ ที่คล้ายกับ เกมที่จะสอนเด็ก ๆ ให้มีกำลังใจในหมวดหลักทรัพย์บนเว็บไซต์


วิดีโอ: วธใหกำลงใจตวเอง ในวนทโดดเดยว ทอแทและสนหวง. ขอคดสอนใจ. PURIFILM channel (ตุลาคม 2021).