ข้อมูล

ความสำคัญของอารมณ์ศึกษาในการเลี้ยงลูกให้มีความสุข

ความสำคัญของอารมณ์ศึกษาในการเลี้ยงลูกให้มีความสุข

อารมณ์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทางร่างกายและอารมณ์ของเด็กการศึกษาทางอารมณ์ตั้งแต่วัยเด็ก เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับเด็กที่จะเติบโตอย่างแข็งแรงและมีความสุข โรงเรียนและครอบครัวเป็นผู้ให้ความรู้หลักของเด็ก พ่อและแม่เตรียมลูกให้พร้อมสำหรับชีวิตช่วยให้เขาพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อให้เขารู้วิธีรับมืออย่างสบายใจในสถานการณ์และสถานการณ์ต่างๆที่เขาเผชิญอยู่ทุกวัน

การเรียนรู้ทางอารมณ์เริ่มต้นในครอบครัวซึ่งเด็กรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและรักในสิ่งที่เขาเป็นเขาในฐานะบุคคลมีความสำคัญและควรค่าแก่ความรักของพ่อแม่ เด็กต้องรู้สึกถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขรู้สึกเหมือนเป็นคนมีค่าเพราะพ่อแม่รับฟังเขาเล่นกับเขาใช้เวลาร่วมกับเขากังวลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทำให้เขานำหน้าอาชีพอื่น ๆ เช่นดูทีวีหรือตระหนักถึงการตอบรับ ข้อความจากอีเมลหรือ whatsapp

- การศึกษาด้านอารมณ์ประกอบด้วยการสอนให้เด็กเข้าใจรับรู้แสดงออกและควบคุมอารมณ์ของตนเองและของผู้อื่นด้วยวิธีที่เหมาะสม

- มันเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางที่น่าพอใจ

- เป็นทัศนคติต่อชีวิตการใช้ชีวิตด้วยการมองโลกในแง่ดีและปรารถนาที่จะปรับปรุงอดทนต่อความขุ่นมัวและเรียนรู้จากความผิดพลาดไว้วางใจในตนเองและผู้อื่น

เราอยู่ในสังคมที่ทุกอย่างดำเนินไปเร็วมากเราต้องไปทำงานให้ตรงเวลาส่งลูกไปโรงเรียนไปรับพวกเขาเพื่อพาพวกเขาไปทำกิจกรรมนอกหลักสูตรหลายอย่างการบ้านอาบน้ำดินเนอร์เราแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง . จังหวะชีวิตที่ตึงเครียดเช่นนี้ทำให้สถานการณ์ประจำวันหลายอย่างสร้างความตึงเครียดอย่างมากที่บ้านเมื่อเด็ก ๆ ไม่เชื่อฟังพวกเขาก็ก้าวไปตามจังหวะของตัวเองพวกเขาต่อสู้

นี่คือช่วงเวลาที่อารมณ์เสียง่ายมากพ่อแม่อาจต้องตะโกนตำหนิและดูหมิ่นลูก พฤติกรรมนี้หากเกิดขึ้นบ่อยมากสามารถสร้างรูปแบบการศึกษาที่ไม่เหมาะสมในเด็กผลที่ตามมาคือความนับถือตนเองต่ำความยากลำบากในการเผชิญปัญหาอย่างถูกต้องและในการหาทางออกของความขัดแย้ง

- จำเป็นอย่างยิ่งที่พ่อและแม่จะสนทนากับลูก ๆ จัดการความเครียดอย่างเหมาะสมและควบคุมสภาวะทางอารมณ์ของคุณเองเพื่อเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างสงบ เป็นสิ่งสำคัญที่ความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กจะปลอดภัยเขาเป็นคนที่มีค่ามาก แต่เราไม่ยอมรับพฤติกรรมของเขาเรารักเขาและเราต้องการได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเอง เด็กสามารถเข้าใจได้ว่าพฤติกรรมของเขาไม่เหมาะสมหากเราอธิบายด้วยความรักและเป็นคำพูดที่เหมาะสมกับวัยโดยบอกเขาว่าเราคาดหวังอะไรจากเขา เด็กแสวงหาการยอมรับของพ่อและแม่และจะทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้พวกเขาพอใจหากพ่อแม่ช่วยเหลือเขา

- บทบาทของพ่อแม่คือการตอบสนองต่อความต้องการทางอารมณ์ของลูกเพื่อให้ลูกสมดุล. ครอบครัวให้ความคุ้มครองแก่เด็กในขณะที่เด็กเติบโตอย่างอิสระตามอายุของเขาภายใต้การแนะนำและการดูแลของพ่อแม่เพื่อให้เขาสามารถพัฒนาเป็นบุคคลได้ แต่ไม่ตกอยู่ในการป้องกันมากเกินไป เด็กต้องการความเอาใจใส่จากพ่อแม่ไม่เพียง แต่ครอบคลุมถึงความต้องการที่สำคัญของเขาเท่านั้น แต่ยังต้องครอบคลุมถึงความต้องการความรักความรู้สึกที่ได้ยินเข้าใจและรัก เด็กต้องรับรู้ว่าบ้านของเขาเป็นสถานที่ดูแลและรักษาความปลอดภัยที่ซึ่งเขาสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระซึ่งเขาได้รับการสอนและแก้ไขโดยไม่ต้องกลัวการลงโทษอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความรู้สึกเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวที่สนับสนุนคุณและให้ความปลอดภัยแก่คุณเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตัวคุณเองและสามารถทำงานในโลกได้อย่างมั่นใจ

- ปัจจัยสำคัญในการค้นหาความสามัคคีในความสัมพันธ์ในครอบครัวคือความเคารพ. พ่อแม่คาดหวังความเอาใจใส่การพิจารณาการยึดมั่นในกฎระเบียบและมารยาทที่ดีจากลูก ๆ อย่างไรก็ตามรูปแบบที่พวกเขาพูดไม่เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ "คุณทำให้ฉันเบื่อ" "อย่าพูดเรื่องไร้สาระ" "คุณกำลังประท้วงทั้งวัน" หลายครั้งที่พวกเขาถูกตะโกนเพื่อบอกให้พูดต่ำลงพวกเขารู้สึกโกรธที่จะบอกให้พวกเขาสงบลงสิ่งเหล่านี้เป็นกิจวัตรและพฤติกรรมอัตโนมัติที่ผู้ใหญ่ไม่ได้พิจารณาด้วยซ้ำโดยไม่หยุดคิดว่าเด็กไม่ชอบการปฏิบัติหรือ พูดในทางที่ไม่เหมาะสม พ่อแม่ที่ปฏิบัติต่อลูกด้วยความเคารพจะได้รับประโยชน์สองเท่าในอีกด้านหนึ่งพวกเขาจะรักษาความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกับลูกด้วยการได้รับความไว้วางใจจากพวกเขาและในทางกลับกันพวกเขาจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับลูกชายหรือลูกสาว ความสัมพันธ์ที่เคารพต้องมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันผู้ปกครองต้องรับผิดชอบในการนำปฏิสัมพันธ์นี้

คุณสามารถอ่านบทความอื่น ๆ ที่คล้ายกับ ความสำคัญของอารมณ์ศึกษาในการเลี้ยงลูกให้มีความสุขในหมวดการเรียนรู้ในสถานที่